Nejlepší broker

10 ekonomických ukazatelů, které ovlivňují Forex

Na vliv obchodování a stav Forex trhu s cizími měnami má vliv celá řada faktorů a těmi nejvlivnějšími jsou zejména faktory ekonomické. Mezi další poté patří také ty společenské, politické a mezinárodní dění. Ekonomika státu, Evropské unie a celého světa však všechny tyto faktory kombinuje a ty na sebe posléze vzájemně působí a mohou mít výrazný vliv na to, jakým způsobem se chová forexový trh, například v dobách ekonomické krize nebo naopak ekonomického blaha.

Inflace

Výrazný vliv na veškeré trhy, včetně toho forexového, má míra inflace jak v rámci tuzemské, tak mezinárodní ekonomiky. Inflace je stav ekonomiky, který je možné definovat sníženou kupní sílou peněz. Čím vyšší je procento inflace, kterou často ovlivňuje jednání také národní banky, tím více se zhoršuje finanční situace všech účastníků – spotřebitelů, podnikatelů nebo trhů.

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti má do určité míry přímý vliv na růst nebo pokles úrokových sazeb, ale také cashflow, což samotné má vliv na obchodování na forexovém trhu, který obchoduje výhradně s cizími měnami. Například růst nezaměstnanosti je často doprovázen poklesem úrokové sazby, což je pro akcie skvělou zprávou, to však u velkých korporací naopak znamená pokles na dividendách, a to zase naopak pro trading špatnou zprávou.

Hrubý domácí produkt

Vývoj a stabilita národního hospodářství země nemá pravděpodobně lepšího ukazatele ve skutečném čase než hrubého domácího produktu, který měří samotnou výkonnost domácí ekonomiky na základě toku peněz a bohatství vyplývající z výpočtu HDP.

Geopolitické události

Geopolitické události mají výrazný vliv na celkovou situaci na forexovém trhu. Tyto události mohou způsobit nižší tok na rozvíjejících se trzích, a naopak vyšší tok na rozvinutých trzích v závislosti na typu geologické události. Geopolitické události jsou takové, kde se projevují síla, obchod nebo vojenské aktivity. Mezi jednu z nejvýznamnějších geopolitických událostí, která výrazně ovlivnila ekonomické ukazatele na forexu byl Brexit.

 

Makroekonomie

Díky tomu, že makroekonomie má přímý vliv na obchodníka s cizími měnami a jeho ukazatele, jako je forex svíčkové nebo jiné zobrazení makroekonomických faktorů přímo ovlivňuje rozhodování obchodníka, a tedy také jeho obchodování s cizími měnami. HDP, inflace, nezaměstnanost – to všechno je možné zařadit do makroekonomických ukazatelů.

Trvanlivé zboží

Za trvanlivé zboží je možné považovat takové, které má životnost vyšší než tři roky. Jeho výroba, export, prodej, distribuce, ale také skladování je proto časově a finančně náročné a slouží jako jeden z ukazatelů ekonomického zdraví státní ekonomiky, nebo naopak jejich nedostatků.

Obchod a tok kapitálu

Výrazný vliv na forexový trh, který obchoduje s cizími měnami, pochází z obchodu a toku kapitálu samotného, zejména na mezinárodní úrovni.

Státní dluh

Z pohledu vlivu státního dluhu na samotný forexový trh je nutné se podívat na kombinaci faktorů. Čím větší je státní dluh, tím vyšší může být také inflace. To má přímý vliv na obchodování s měnami.

Úrokové sazby

Úrokové sazby jsou ukazatelem, který přímo ovlivňuje forexové obchodování a liší se měnu od měny a tím samozřejmě ovlivňují obchodování veškerých párů měn.

Maloobchodní prodej

Nakonec je nutné zmínit maloobchodní prodej, tedy prodej v rámci menšího objemu obchodování s přímým spotřebitelem. To přímo ovlivňuje tok peněz, který má vliv na celkové zdraví ekonomiky.