Rubrika: Nejlepší broker

What are stock investments in 2022?

When you buy shares, you’re purchasing an element of the company. The company is generally located on an exchange which means it’s simple to purchase as well as sell stock. If you’re looking to make an investment in the market for stocks There are two types of investments you can make: long-term and short-term. The […]

10 ekonomických ukazatelů, které ovlivňují Forex

Na vliv obchodování a stav Forex trhu s cizími měnami má vliv celá řada faktorů a těmi nejvlivnějšími jsou zejména faktory ekonomické. Mezi další poté patří také ty společenské, politické a mezinárodní dění. Ekonomika státu, Evropské unie a celého světa však všechny tyto faktory kombinuje a ty na sebe posléze vzájemně působí a mohou mít […]