Rubrika: Investice do akcií

What are stock investments in 2022?

When you buy shares, you’re purchasing an element of the company. The company is generally located on an exchange which means it’s simple to purchase as well as sell stock. If you’re looking to make an investment in the market for stocks There are two types of investments you can make: long-term and short-term. The […]

Průměrná výnosová míra a CAGR

Častým problémem při interpretaci výkonnosti investic bývá užití nesprávné terminologie nebo neznalost některých matematických zákonitostí. Nezřídka kdy například někdo řekne, že daný podílový fond má od založení průměrný výnos 7 % p.a. Všichni mu sice rozumí, ale správné by bylo říct, že daný podílový fond má od založení průměrnou výnosovou míru 7 % p.a. Výnosová […]

Jak rizikové je investování do těžebních společností působících v politicky nestabilních zemích?

Článek nabízí pohled na rizika spojená s těžbou nerostných surovin v zemích, kde je viditelná politická nestabilita. Může se jednat například o znárodňování majetku, anti-těžební zákony či korupci, což vše vede ke zvýšení nákladů a snížení ziskovosti těžebních činností. Existují značná rizika spojená s investicemi do těžebních činností firem v zemích, které jsou politicky nestabilní. V politicky nejistých […]