Autor: webadmin

What are stock investments in 2022?

When you buy shares, you’re purchasing an element of the company. The company is generally located on an exchange which means it’s simple to purchase as well as sell stock. If you’re looking to make an investment in the market for stocks There are two types of investments you can make: long-term and short-term. The […]

10 ekonomických ukazatelů, které ovlivňují Forex

Na vliv obchodování a stav Forex trhu s cizími měnami má vliv celá řada faktorů a těmi nejvlivnějšími jsou zejména faktory ekonomické. Mezi další poté patří také ty společenské, politické a mezinárodní dění. Ekonomika státu, Evropské unie a celého světa však všechny tyto faktory kombinuje a ty na sebe posléze vzájemně působí a mohou mít […]

Je na čase investovat do Ruska?

V poslední době se začíná mluvit o Rusku jako o zemi, která nabízí zajímavé investiční příležitosti. V tomto článku se podíváme blíže na výhody a nevýhody, rizika a možnosti investic v Rusku. Mnoho investorů vidí Rusko jako politicky nestabilní, korupční a státem řízenou ekonomiku, která je závislá na komoditách a navíc patří na východ, který […]

Průměrná výnosová míra a CAGR

Častým problémem při interpretaci výkonnosti investic bývá užití nesprávné terminologie nebo neznalost některých matematických zákonitostí. Nezřídka kdy například někdo řekne, že daný podílový fond má od založení průměrný výnos 7 % p.a. Všichni mu sice rozumí, ale správné by bylo říct, že daný podílový fond má od založení průměrnou výnosovou míru 7 % p.a. Výnosová […]

Jak investovat na klesajícím trhu?

Tentokrát se podíváme, jak začít vydělávat na klesajícím trhu. Po neschválení pomoci zadlužené Evropě od MMF na zasedání G20 zůstává akciový výhled negativní. Řešení zadlužení se opět oddaluje. Tím pádem se dá očekávat pokračování negativního trend Směr trhu. Ten může být rostoucí (býčí), klesající (medvědí) nebo jde trh do strany. Je to obecný směr daného aktiva, […]

Jak rizikové je investování do těžebních společností působících v politicky nestabilních zemích?

Článek nabízí pohled na rizika spojená s těžbou nerostných surovin v zemích, kde je viditelná politická nestabilita. Může se jednat například o znárodňování majetku, anti-těžební zákony či korupci, což vše vede ke zvýšení nákladů a snížení ziskovosti těžebních činností. Existují značná rizika spojená s investicemi do těžebních činností firem v zemích, které jsou politicky nestabilní. V politicky nejistých […]

Škola investování 28: Fundamentální analýza 1. část

V rámci článků věnovaných kapitole o analýzách používaných při investování se budeme nejprve zabývat fundamentální analýzou, která bude rozdělena do několika dílů. Tématem bude princip analýzy a její druhy. Všechny díly jsou citací z knihy s názvem Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích od člena Klubu investorů Davida Štýbra (knihu naleznete zde). Fundamentální analýza […]