Akcie broker

Škola investování 28: Fundamentální analýza 1. část

V rámci článků věnovaných kapitole o analýzách používaných při investování se budeme nejprve zabývat fundamentální analýzou, která bude rozdělena do několika dílů. Tématem bude princip analýzy a její druhy.

Všechny díly jsou citací z knihy s názvem Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích od člena Klubu investorů Davida Štýbra (knihu naleznete zde).
Fundamentální analýza – úvod

Tento pojem v sobě obsahuje nejznámější formu přístupu k obchodování na trzích, kterou hodně lidí využívá a praktikuje. Jde o analytickou činnost, kdy na základě ekonomických, politických, statistických a jiných ukazatelů odhadujete, kam se dané aktivum vydá a kde se jeho hodnota bude v budoucnu nacházet. Lidsky řečeno se na základě svých zkušeností a dostupných informacích rozhodujete, zda do obchodu vstoupit nebo ne.

Hodně lidí si ji ale zaměňuje s čtením novin a vyvozováním vymyšlených důsledků zpráv, které samozřejmě odpovídají jejich představě. Porušují tak základní podmínku následování trhu, ale zaměřují se na chtění určování jeho směru. Pamatujte, že fundamentální analýza je více, než jen čtení novin nebo webových stránek zaměřených na investování. Při fundamentální analýze využíváte své zkušenosti a znalosti pro posouzení dané situace, ale neznamená to, že uvěříte té pohodlnější cestě, které uvěřit chcete a nikoli té, která je správně.

Když na internetu nebo v novinách vyjde nějaká zpráva, hodně lidí se mylně domnívá, že podle ní může obchodovat a že trh půjde směrem, který zpráva naznačuje. To je většinou ale základní omyl a chyba. Obchodovat zprávy je možné, ale musíte k tomu přistupovat s rozumem. Stejně jako vy, je bude číst dalších pár milionů lidí a ti na ní budou chtít vydělat také. Při zprávách rozhoduje čas a její obsah. Čím dříve danou zprávu víte, tím lépe můžete své obchody připravit. Jako příklad si můžeme uvést amerického prezidenta Obamu, který svými prohlášeními v době americké krize hýbal poměrně značně trhem. Lidé, kteří věděli obsah jeho prohlášení dříve, než je řekl, se mohli velmi dobře připravit na pohyby trhu a vydělat si. Je to samozřejmě jen hypotetický příklad, ale ukazuje na důležitost poznání obsahu zpráv a jejich včasnosti.

Samotná fundamentální analýza zahrnuje analýzu daného subjektu. Často se k tomu využívají jeho výkonnostní ukazatele, které se ne vždy jednoduše zjišťují a počítají. Existuje dnes větší množství software, který poskytuje jak potřebná data, tak výstupy z nich. Záleží ale na vás, jaký přístup zvolíte a čím se budete na trzích řídit. Existují lidé, kteří bez daného podkladu ve formě dokonalé finanční analýzy neudělají žádné rozhodnutí. Na druhé straně jsou lidé inklinující spíše k psychologii daného aktiva a rozhodují se i na základě svého citu.

Informace a pohyby trhu

Nyní si pojďme povědět, jak správně vnímat zprávy a jak ovlivňují trhy. Trhy se v dnešní době nehýbají na základě vyhlášení konkrétních hodnot dané zprávy, ale pohyb je vyvolán splněním nebo nesplněním očekávání. Všechny informace jsou již předem vydány a je označena jejich předpokládaná úroveň. Trh proto reaguje dvakrát. Poprvé na samotné vydání a očekávání výsledků zprávy. Druhá reakce přichází jako rozdíl mezi očekávaným a skutečným výsledkem. Jako příklad vezměme např. nezaměstnanost. Řekněme, že čekáme na data, která mají vyjít 15. dne v měsíci. Na trzích ale již 5. dne můžeme najít očekávání např. ve výši 16 %. Trh reaguje na toto očekávání a posílá akcie např. směrem dolů. 15. dne vyjde zpráva, že nezaměstnanost je ve skutečnosti pouze 14 %, akcie půjdou nahoru, neboť jde o lepší než očekávaný výsledek. Samozřejmě ale ve skutečnosti jde o velké číslo a samo o sobě znamená problémy v ekonomice. Nicméně je již zakalkulováno v ceně trhu díky vydané zprávě z 5. dne. Očekávání trhu a jeho zakalkulování předpokládaných zpráv je velmi častou chybou začínajících investorů. Ti po vydání dobrého výsledku společnosti očekávají růst akcií a jsou pak velmi překvapeni, když tomu tak není. Nevědí ale, že růst se očekával a výsledky byly trochu horší, než se čekalo. Proto sledujte pečlivě různé ekonomické kalendáře a zpravodajství, abyste předešli podobným překvapením.

Tímto úvodem končí první díl věnovaný fundamentální analýze a v tom následujícím se můžete těšit na téma „Princip fundamentální analýzy“.