Akcie broker

Je na čase investovat do Ruska?

V poslední době se začíná mluvit o Rusku jako o zemi, která nabízí zajímavé investiční příležitosti. V tomto článku se podíváme blíže na výhody a nevýhody, rizika a možnosti investic v Rusku.

Mnoho investorů vidí Rusko jako politicky nestabilní, korupční a státem řízenou ekonomiku, která je závislá na komoditách a navíc patří na východ, který je považován za oblast krizových regionů. Na druhou stranu je třeba zmínit, že Rusko má velmi solidní ekonomickou politiku a stabilní ekonomický růst ve výši 3-4 % ročně, který by měl přetrvávat i v letech 2013-2014. Před krizí se ekonomický růst pohyboval dokonce mezi 5-8 %. Ekonomické oživení je silně poháněno domácnostmi. Země má nízký státní dluh a přebytky na běžném účtu. Země disponuje velkým, rostoucím a úspěšných akciovým trhem, jehož akcieAkcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy …kliknutím zavřete jsou velmi atraktivně oceněny.

Rusko se snaží zvýšit počet investičních příležiotstí.

Plánuje snažší přístup zahraničních investorů na lokální trhy. Země zavedla mezinírodní standard IFRS, který má za úkol zvýšit transparentnost a porovnatelnost. Klesající úrokÚrok je odměna za půjčení peněz, většinou ve finanční podobě.kliknutím zavřete ové sazby a politika monetárního uvolňování přinutila investory hledat alternativní aktiva. Cílem investorů jsou společnosti s udržitelnými a rostoucími dividendaDividenda je plnění akciových společností vyplácené jejim akcionářům. Dividenda se vyplácí majitelům akcií podle rozhodného dne a o výplatě rozhoduje valná hromada.kliknutím zavřete mi. Cenné papíry z evropských rozvíjejících se trhů nabízejí nejvyšší dividendové výnosy na rozvíjejících se trzích. Ruské dividendové výnosy jsou páté nejvyšší. Investoři by ovšem měli být připraveni i na negativa ruského trhu v podobě vyšší volatility, nízké právní kultury a nadměrnému vlivu státu.

Akciový trh Ruska byl v uplynulém desetiletí jedním z trhů s největším přírůstkem hodnoty – akciový index Micex za období od února 2003 do února 2013 vzrostl pětinásobně. Ruský akciový trh je z celkového pohledu velmi levný. To platí jak v celosvětovém srovnání, tak ve vztahu k vlastní historii. „Ruské akcieAkcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy …kliknutím zavřete jsou v průměru obchodovány při poměru kurz/zisk (P/E) 5,2. To znamená, že při odpovídajících podnikových ziscích se aktuální kurz akcií „zaplatí“ již za pět let, a to v případě, že podnikové zisky zůstanou po tuto dobu stejné. Pro srovnání: příslušná hodnota pro USA činí v současné době 13,3 a pro eurozónu pak necelých 11,“ říká Gregor Holek, senior manažer fondu v Raiffeisen Capital Management.

Ruská ekonomika a ruský akciový trh se výrazným způsobem odvíjejí od ceny ropy. Ruské národní hosdpodářství ani kurzy akcií však přesto nepotřebují, aby ceny ropy bezpodmínečně dále stoupaly. Pro pozitivní vývoj by bylo dostačující již pouhé setrvání na současné úrovni. Ruské ropné a plynové koncerny se sice potýkají s rostoucími náklady na průzkum a přípravu nových nalezišť, nicméně značně zdokonalené technologie těžby, které se již rozsáhle používají v USA, jsou stále ve větší míře používány i ze strany ruských podniků. Navíc se ukazuje, že hospodářská struktura, jež je v současné době ještě velmi energeticky náročná (ropa a plyn), se postupně diferencuje a přechází na širší základnu. Jak bankovnictví, tak spotřební sektor jsou na vzestupu.

Společnost Raiffeisen Capital Management doporučuje investovat do společnosti NORILSK NICKEL. Tato společnost je důležitým producentem niklu, mědi, platiny a paladia. Společnost se snaží optimalizovat náklady, což povede k očekáváného nárůstu dividendového výnosu ve výši 8-10% v letech 2013-2015. Oživení světové ekonomiky a další ekonomické programy čínské vlády na podporu globálního ekonomického růstu a tedy i cen komodit by mohlo mít na výkon společnosti pozitivní vliv.