Měsíc: Červen 2022

10 ekonomických ukazatelů, které ovlivňují Forex

Na vliv obchodování a stav Forex trhu s cizími měnami má vliv celá řada faktorů a těmi nejvlivnějšími jsou zejména faktory ekonomické. Mezi další poté patří také ty společenské, politické a mezinárodní dění. Ekonomika státu, Evropské unie a celého světa však všechny tyto faktory kombinuje a ty na sebe posléze vzájemně působí a mohou mít […]